International

Australia

Kaleidoscope Australasia
11 Enterprise Street
Richlands, Brisbane, QLD 4077
Tel: +61-7-3375-6446
Fax: +61-7-3375-9424
Email: sales@kaleidoscope.com.au
Web: www.kaleidoscope.com.au

Taiwan

Pandora Music International Co
Ms. Lin, Wei Tung
2F., No.135, Zhongshan Rd.
Luzhu Shiang, Taoyuan County
33850, Taiwan (R.O.C.)
Tel:  886 3 3223919
Fax: 886 3 3223945
pandora@toypiano.com.tw
www.toypiano.com.tw

Hong Kong, Singapore, Macau, Malaysia, Indonesia, Thailand & Vietnam

Jonwin International Company Limited
Tel: 852 2302 0113
Fax: 852 2302 0337
Email: info@jonwin.co
http://www.schoenhut.com.cn/